Hjälp fredsduvan som vill flyga jorden runt!

Ta den med Dig genom att högerklicka och spara som...

alla bilderna (utom själva duvan) är skapade av mig och får användas fritt.
- all images (except the dove itself) was created by me and absolutely free to use.

(om Du väljer en tyngre bild kanske Du ska ta med även den lilla ensamma duvan för att erbjuda Dina besökare som alternativ)
(if You want one of the  heavier images, You might take the single Dove to offer Your visitors as an alternative)

The Dove of Peace flies from site to site, through as many countries as possible. It does not belong to ANY belief system. Please help it make a line around the globe with a prayer for Peace, by taking it with you to your site or by giving it to someone for their site ... Pass it on.

1k  

den ensamma duvan, kom ihåg att ta med även texten
the single Dove, please remember to take the text aswell


click to be able to take it!

4k  

genomskinlig med en tunn vit linje
transparent with a thin white border


13k  

moln
clouds


19k  

tegelvägg
brick wall


19k  

sammet
satin love


28k  

gräs
grass


11k  

mur
dark brick wall


13k  

stängsel
fence


22k 

svart länk
black link


14k  

eld
fire


11k  

rymden
Space


42k 

jorden
Earth