Medborgarskolans Hundägarutbildning

är en rikstäckande diplomkurs för nyfikna och ansvarsmedvetna hundägare.
målgrupp ledare material innehåll diplom beskrivning
Målgrupp
..är i första hand helt vanliga hundar och hundägare. Några förkunskaper behövs inte, men alla som vill ta tillfället att testa kunskapsnivån i sitt hundägarskap är självklart välkomna. Kursen bör betraktas som en god grund att utveckla sitt hundägarskap ifrån.
Innehållet fungerar troligen bäst för den som är litet eller måttligt hunderfaren, även om det finns goda möjligheter att individanpassa också till dem som kan lite mera. Delar av teorin kan nog vara intressanta även för mer erfarna hundägare.

Hundens ålder är helt oväsentlig, liksom rasen. Alla är precis lika välkomna.
Detta är främst en utbildning för hundägaren, så att han/hon själv kan fortsätta fostra och träna sin hund hemma i lugn och ro. Hunden är med för att instruktioner och övningar ska bli verklighetstrogna, och för att kursledaren ska kunna hjälpa hundägaren att anpassa träningen till sin egen hund på ett bra sätt .

á

Kursledare
Endast IMMI-anslutna instruktörer är godkända kursledare på denna hundägarutbildning. Det innebär att det är positiva träningsmetoder (belöning och uppmuntran, hellre än straff och tillrättavisningar) som lärs ut, och att hela utbildningen individanpassas till både hund och förare i största möjliga utsträckning. Detta innebär att du själv har möjlighet att påverka kursen, genom att ställa frågor och berätta vilka funderingar du har.

Anslutningen till branschorganisationen IMMI (Individanpassade Metoder - Motiverande Instruktörer) innebär att din kursledare har en väldokumenterad utbildning och god erfarenhet av att undervisa hundägare med hjälp av positiva och inspirerande metoder. 
Besök gärna IMMIs  nätplats  klicka här

OBS! För att alla ska kunna få samma möjlighet till individuell hjälp och rådgivning är antalet kursdeltagare begränsat till 8 (dvs max åtta hundar).

á

Kursmaterialet
som är det samma på Medborgarskolans lokalkontor över hela landet, består av ett 40-sidigt A4-häfte indelat i 10 kapitel - ett för varje kurstillfälle. Dessutom finns lärarhandledning och anvisningar för det standardiserade slutprovet.

Kurshäftets kapitel innehåller en del av den teori som tas upp varje gång. Resten anpassas till deltagarnas önskemål och behov. Därför finns det också gott om plats för egna anteckningar i häftet, så att var och en  själv har möjlighet att avgöra vad som är intressant att notera. Varje kurs och varje kursdeltagare är ju unik, och kursledaren är inställd på att anpassa undervisningen till aktuella elever. Häftet innehåller också en mängd litteraturförslag för den som vill fördjupa sig i något ämne.

á

Kursinnehållet
De tio träffarna har följande grund-teman i teori och praktik:
Hundens behov
Inlärningens var, när, hur
Kommunikation hund/människa
Flockledarens ansvar
Inkallning/löslydnad
Förbudsträning
Hunden i samhället
Hundlagar
Mental Aktivering
Slutprov

På varje träff (ca 2,5 timmar/gång) varvas teori och praktik. Hundarna är med både ute och inne, på så sätt tränas de både  i att koppla av och i att vara aktiva tillsammans med sin ägare trots störning av andra hundar och människor.

á

Bli en Diplomerad Hundägare
Utbildningen togs fram i samarbete mellan IMMI och Medborgarskolans Riksorganisation hösten 2001 och är således en modern hundkurs. En av de hundrelaterade frågor som diskuterades mycket i media just då, var det så kallade hundkörkortet. Bland annat av denna anledning är kursen konstruerad med ett teoretiskt/praktiskt slutprov, som kan anpassas till de krav som blir aktuella om ett hundkörkort blir obligatoriskt enligt lag.

Tack vare detta kan du efter godkänt slutprov vara en
"Av Medborgarskolan Diplomerad Hundägare"

Slutprovet är inte obligatoriskt. Samtliga deltagare erhåller förstås ett närvarointyg vid kursavslutningen, oavsett om de deltar i slutprovet eller inte.

á

Medborgarskolans sammanfattning av HundÄgarutbildningen
Syfte: 
* Öka intresset för att ha en väluppfostrad hund
* Skapa en högre tolerans och förståelse för hundar i samhället
* Minska risken för olyckor som beror på felhanterade hundar

Mål: 
* Motivera hundägaren att ge sin hund en god uppfostran
* Öka hundägarens insikt om den egna hundens behov och möjligheter
* Ge hundägaren respons och feedback på sitt sätt att kommunicera med hunden
* Förse hundägaren med verktyg att själv kunna lära hunden nya uppgifter
* Informera om en hundägares rättigheter och skyldigheter i samhället
* Diskutera vikten av att som hundägare visa hänsyn

Medel:
* Skriftligt studiematerial
* Teoretiska lektioner
* Grupparbeten
* Praktiska instruktioner/övningar 
* Träning med hunden i olika miljöer

á

målgrupp ledare material innehåll diplom beskrivning

Kurser startas när deltagarantalet är tillräckligt.

© Gute hundkonsult 2003