Vargen i din hund 

Att hunden är en ättling till vargen är dagens forskare överens om. Visste du att hela 98% av hundens gener är helt identiska med vargens?!
Vi har snickrat och filat på på våra tamhundar i åtminstone 15 000 år (vissa källor menar att det antagligen är närmare 100 000). På den tiden har vi lyckats åstadkomma enorma skillnader i utseende, och en del variationer i olika rasers val av beteende och intensitet. Men "tamhundsfinishen" är ju som sagt ganska ytlig. 
Då blir det ganska naturligt att fundera på, och lära sig lite mer om, vargen som faktiskt har sett likadan ut i flera miljoner år. Människan i sitt nuvarande skick är inte mer än sådär 40-50 tusen år. 

 

Vargen i fokus
De egenskaper som är intressantast för oss, i vårt samspel med hunden är att vargar är:

 Aktiva. Vargar arbetar i genomsnitt ca 16 timmar per dygn och de anpassar sin dygnsrytm till vad som passar bäst i den miljö de lever i.
Revirlevande. De har gott lokalsinne, markerar sina domäner både med doft (urin, avföring, doftkörtlar) och ljud (ylande). De är mycket vaksamma och försvarar sitt, ofta flera kvadratmil, stora område.
Rovdjur. En god fysik, utmärkt hörsel och luktsinne, uthållighet, styrka och snabbhet är avgörande för dess överlevnad. Som rovdjur tvingas de använda och utveckla sin associationsförmåga. De måste överlista sin mat, till skillnad från exempelvis hästen. Vargen är skapad för att lägga enorm energi, såväl fysiskt som psykiskt, på att skaffa mat.
Flockdjur. De utser en ledare, samarbetar, värnar varandra och håller ihop emot yttre fiender. Att leva i flock innebär många fördelar, man har beskydd, kan fälla större byten, kan hjälpas åt , har tillgång till fler begåvningar (spåra,valla, klättra, uppfinna, lösa problem och komma ihåg saker). Nackdelar är t ex smittspridning, konkurrens, behov av fredlig kommunikation och social struktur.
Anpassningsbara. Vargar är otroligt uppmärksamma på allt i sin omgivning, de är läraktiga livet ut och klarar stora omställningar. Nästan allt är ätbart; svamp, frukt, bär, växter, rötter och bytesdjuren i sin helhet inklusive päls, fjädrar och ben. 
Socialt högutvecklade. Vargar har ett mycket nyanserat språk (kommunikationssystem). Flockstrukturen är komplicerad, alla medlemmar är aktiva och kan ta initiativ, så länge det gagnar flocken som helhet. Interna stridigheter löses vanligen helt skadefritt. Det är mest fördelaktigt, eftersom skadade medlemmar jagar dåligt och sinkar flocken. Samarbetsförmågan är stor, både vid jakt och andra aktiviteter.
Goda vårdare. Samtliga medlemmar i flocken tar ansvar för vårdnaden av valpkullen. Tikarna är skendräktiga för att kunna esätta Alfa-tiken vid behov. Alla bär hem mat till lyan, fostrar och utbildar valparna.
Ju mer man känner till om vargar, desto lättare är det att förstå våra hundar. För det mesta av hundarnas beteenden och behov har sitt ursprung hos vargen. Och ju mer man lär sig, desto intressantare blir det. Fullständigt "obegripliga" saker som hundar gör, får sin förklaring och blir i stället fascinerande i sin fulländning.
 

© Kristina Mårtensson 1998

© Gute hundkonsult 2003

författaren med en Kolmårdsvarg